Strøm, varmt forbruksvann & fjernvarme - diverse informasjon

Vamtvann og fjernvarme

Alle leiligheter er knyttet til borettslagets fellesavtale for levering av fjernvarme og varmt forbruksvann. Techem står for den årlige avlesningen av beboernes forbruk og avlesningen skjer ved årsskiftet, det vil da bli utført en avregning av Techem i løpet av første kvartal.

Målere og avstegningsventiler står bak en av de hvite dørene ved heisen/bak den grå døren i svalgangene(Finner du de ikke i samme etasje som andel? Sjekk etasjen over/under). Vi ber alle gjøre seg kjent med hvordan stenge av varmtvann/fjernvarme i tilfelle lekkasjer for å minimere skadene.

Skjema for eierskifte finnes på Techem sine hjemmesider, disse skal signeres både av ny og gammel bruker av leiligheten, og sendes per post/mail til Techem.

Link til eierskifteskjema: https://www.techem.no/beboer/eierskifteskjema.html

Strøm

Det ble våren 2021 bygd om til AMS-målere og samtlige beboere må derfor tegne egen strømavtale med en strømleverandør. Strømmålerene står plassert bak en av de hvite dørene ved heisen/bak den grå døren i svalgangene. Målerene er merket med leilighetsnummer og målernummer står over ''strekkoden''.

For å få låst opp skapene trenger du nøkkel merket OLU. Denne kan kjøpes hos alle låsesmeder, og det anbefales at samtlige beboere har denne for å minimere skader i tilfelle lekkasjer eller problemer med det elektriske anlegget.