Vaktmester

Borettslagene i Kværnerbyen har avtale med COOR eiendomsdrift AS om levering av vaktmestertjenester, tjenesten ivaretar følgende generelle oppgaver:

  • Rydde søppel i uteområdene

  • Renhold av søppelrom

  • Vedlikehold av vannspeilet

  • Skifte av lyspærer i uteområder og i fellesområder innomhus (trappeoppganger og bodområder)

  • Renhold garasjeanlegg

  • Vintervedlikehold (brøyting/strøing)

Gjør oppmerksom på at vaktmester IKKE utfører private serviceoppdrag.
renger du hjelp til å utbedre "feil og mangler” i din egen leilighet må du kontakte ekstern håndverker på egen regning for å få gjort jobben.