5 jul 2019

Foreløpig plan for Steamplassen

Litt info om hva som er planen per i dag for Steamplassen(Gressflekken mellom oss og Francis).

Det er planlagt utbedring av drenering da denne ikke fungerer tilfredstillende.
I den forbindelse ønsker de å opparbeide buskfelt og utbedre gresset, samt etablere en petanquebane.

Dette er OBOS sin plan, men vil kunne bli endringer avhengig av hvordan grunnen ser ut under jordlaget.

Arbeidet er planlagt å starte 19.august og være ferdigstilt 13.september. Plenen vil ikke være tilgjengelig for bruk i denne perioden.