Henvendelser til styret

Styret ønsker at mest mulig av kontakten mellom styret og beboer skal foregå pr mail via styrets mailadresse : Styret@turbin1.no
Har du ikke mail kan du skrive en beskjed og legge den i styrets postkasse som du finner ved inngangen til parkeringshuset mellom Turbinvn 11 og 13.

For å lette arbeidet for styret ber vi om at adresse og leilighetsnummer alltid oppgis. Videre minner vi om at alle skriftlige henvendelser skal være signerte.

Informasjon fra styret
Produksjon av ”trykksaker” på papir koster ekstra av både tid og penger og styret vil derfor i størst mulig grad benytte digitale media som mail og internett til å formidle informasjon fra styret til andelseier/beboer.

Kontaktdatabase - ajourhold
Er du ikke registrert i borettslaget kontaktregister kan du gå glipp av viktig informasjon, så det er svært viktig at du gir beskjed til styret om hvilke mailadresse og telefonnummer du ønsker å bli kontaktet på. Videre er det viktig å huske på å gi beskjed hvis du bytter mailadresse eller telefonnummer.

Til orientering, de som ikke har mailadresse vil få informasjon levert i papirversjon i postkassa.