Turbinen garasjeanlegg

Garasjeanlegget, som ligger mellom Turbinvn 11 og 13, har 34 parkeringsplasser hvor av 3 plasser for funksjonshemmede, samt 2 parkeringsplasser for moped/scooter/motorsykkel. Alle plasser er forbeholdt våre beboere og parkeringsrett kan ikke framleies til beboere uten styrets samtykke.

Pr november 2016 er bruksrett til 22 parkeringsplasser solgt, resterende 12 brukerne har videreført leiekontrakt som var inngått med tidligere eier.

Det er ingen ladestasjon for el-biler i parkeringshuset.

Salg av parkeringsrett
Parkeringsplasser som av en eller annen grunn blir frigitt, går tilbake til borettslaget. Da borettslaget ikke ønsker å eie bruksretten til plassene i garasjeanlegget, blir tilbud om kjøp av bruksrett til frigitte plasser forløpende sendt ut til de som står på prioritert venteliste som administreres av styret.

Framleie av kjøpt bruksrett til parkering 
Kjøpt bruksrett til parkeringsplass kan, hvis andelseier ønsker det, framleies. Tilbud om leie av bruksretten skal gå til de beboere/andelseiere som til en hver tid står på prioritert venteliste administrert av styret. Henvend deg til styret for å få oppgitt kontaktinformasjon.

Framleie av leidd bruksrett
Framleie av leidd bruksrett er ikke tillatt. 

Ønsker du å bli satt opp på styrets venteliste for å kjøpe eventuelt leie bruksrett til parkeringsplass? Send en mail til styrets mailadresse og meld din interesse.