Turbinen garasjeanlegg

Garasjeanlegget, som ligger mellom Turbinveien 11 og 13, har 34 parkeringsplasser hvor av 3 plasser for funksjonshemmede, samt 2 parkeringsplasser for moped/scooter/motorsykkel. Alle plasser er forbeholdt våre beboere og parkeringsrett kan ikke framleies til beboere uten styrets samtykke.

Per september 2019 er bruksrett til 25 parkeringsplasser solgt, resterende 11 er har videreført leiekontrakt som var inngått med tidligere eier. 

Salg av parkeringsrett
Parkeringsplasser som av en eller annen grunn blir frigitt, går tilbake til borettslaget. Da borettslaget ikke ønsker å eie bruksretten til plassene i garasjeanlegget, blir tilbud om kjøp av bruksrett til frigitte plasser forløpende sendt ut til de som står på prioritert venteliste som administreres av styret.

Framleie av kjøpt bruksrett til parkering 
Kjøpt bruksrett til parkeringsplass kan, hvis andelseier ønsker det, framleies. Tilbud om leie av bruksretten skal gå til de beboere/andelseiere som til en hver tid står på prioritert venteliste administrert av styret. Henvend deg til styret for å få oppgitt kontaktinformasjon.

Framleie av leid bruksrett
Framleie av leid bruksrett er ikke tillatt. 

Elbillading
Det er mulighet for å kjøpe ladeboks til lading av elbiler og ladbare hybrider. Beboer må selv bekoste ladeboksen og investeringen vil medføre en økning i felleskostnadene på 200kr i måneden som skal dekke strøm og drift av ladeanlegget. Interesserte beboere må ta kontakt med styret på mail. 

 

Ønsker du å bli satt opp på styrets venteliste for å kjøpe/leie bruksrett til parkeringsplass? Send en mail til styrets mailadresse og meld din interesse.