Avfallshåndtering

Kværnerbyen er med i det kommunale kildesorteringsprogrammet i Oslo og det betyr at husholdningssøppel skal sorteres i matavfall (grønn pose), plast (blå pose) og restavfall (vanlig søppelpose/handlepose) før alt kastes i søppelcontaineren. 
Vær også snill og pakk inn "våt" søppel før du kaster det, slik at vi slipper tilgrisede containere og gulv – og ikke minst lukt i søppelrommet! Husk og knyt posene godt igjen før de kastes - alltid to knuter!

Minner om at brukt matolje/frityrolje IKKE skal kastes i søppelcontaineren, dette skal leveres til den mobile gjenbruksstasjonen som stopper ved KIWI hver tirsdag mellom kl 18:00 og 19:30.

Borettslaget fikk på forsommeren 2016 besøk av Renholdsetatens folk som drar rundt og sjekker hvor gode Oslos beboere er til å kildesortere. Tilbakemelding styret fikk etter besøket viser at vi har en godt stykke vei å gå og at vi ved neste kontrollbersøk kan risikere å få straffebøter.

Vi ber derfor om nedenstående følges opp:

1. Vanlig husholdningsavfall
Containerne for restavfall er KUN beregnet for vanlig husholdningsavfall, det vil si:

* Matavfall i grønn pose

* Plastemballasje i blå poser

* Øvrig restavfall i vanlig handlepose

Avfallet pakkes godt inn og posene knytes igjen med 2 knuter før de kastes i container for restavfall .

Det ble i tillegg innført forbud mot bruk av sorte og fargede søppelsekker 1. september 2019 da det skjuler innholdet og gir rom for feilsortering som er vanskelig å oppdage. Vi har jevnlig tilsyn av avfallssorteringen i borettslaget, da vil sorte og fargede søppelsekker føre til avviksgebyr og mulighet for at de ikke tømmer søppelet. Vi ber derfor at beboerne hjelper oss, og bruker gjennomsiktige søppelsekker slik at dette ikke blir problem.

Fra 

2. Innsamlingscontainer for papp/papir
Papp/aviser/blader/innpakningspapir/melk- og juicekartonger m.m sorteres ut og legges i papircontaineren.

Store kartonger – fjern plast og isopor, dette skal kastes i container for restavfall – og ”sprett opp” kartongen slik at den kan brettes flat før du kaster den i containeren.

NB! Innbundne bøker skal IKKE kastes i papircontaineren - men leveres til den mobile gjenbruksstasjonen

3. Returpunkt for glass og metallemballasje
Glass/flasker/metall SKAL ikke kastes i restavfallet, men sorteres ut og legges i returpunktet for glass og metallemballasje som står ved bussholdeplassen under motorveibrua.

NB! Kapsler fra kaffemaskin, porselen, keramikk, krystall, ildfast glass, vindusglass, speil og emballasje som har inneholdt kjemikalier SKAL IKKE kastes i returpunktet for glass og metall - men leveres til den mobile gjenbruksstasjonen.

4. Gamle tekstiler
Gamle gardiner, sengetøy, klær m.m. skal ikke kastes i søppelcontaineren - men leveres til den mobile gjenbruksstasjonen

5. Rød tønne i søppelrom
Mindre enheter av farlig avfall som malingsrester, white spirit, pussefiller, batterier, lyspærer, spraybokser og små elektriske artikler som hårfønere, barbermaskiner, blinkende barnesko m.m kastes i den røde tønna som står i søppelrommet - men aller helst leveres denne type avtall til den mobile gjenbruksstasjonen..

6. Mobil gjenbruksstasjon
Kværnerbyen er et av stoppene for bydel Gamle Oslos mobile minigjenbruksstasjon. Hver tirsdag mellom kl 18:00 og 19:30 kan du nå levere alt du ikke kan kildesortere hjemme til gjenvinning eller ombruk. Mengde begrenset til det du kan bære med deg.

Styret håper at alle benytter seg av tilbudet og at vi heretter slipper at enkelte kaster/setter fra seg ting som ikke skal i søppelrommet.

7. Levering av EE-avfall
Vi gjør spesielt oppmerksom på at alle butikker i Norge som selger EE-produkter er pliktige til gratis å ta imot utrangert utstyr av samme type som de forhandler. Butikkene har plikt til å ta imot utstyret selv om du ikke har kjøpt det hos dem, og de kan heller ikke nekte å ta imot utstyret selv om det er av et annet merke eller fabrikat enn de selv forhandler.

AVFALL SKAL IKKE SETTES PÅ GULVET I SØPPELROMMET ELLER I FELLESOMRÅDET I BODOMRÅDENE

8. Innsamlingscontainere vår og høst
Større enheter som bilbatterier, bokser/kanner med matolje, lamper, radioer og TV-er, lamper og gamle klær/ tekstiler/møbler må du selv bringe til en gjenbruksstasjon hvor du kan levere slikt avfall gratis. Renholdsetatens folk tar ikke med seg denne type avfall.

9. Gjenbruksstasjon

Nærmeste gjenbruksstasjoner finner du på Ryen. Adresse: Vårveien 53, 1182 OSLO

Klarer du ikke å bli kvitt avfallet ditt på egen hånd, kontakt Søppeltaxi tlf 800 41 150 for å bestille bortkjøring.

Containerne for større enheter – UNNTATT ELEKTRISK UTSTYR/HVITEVARER - utplasserer i månedsskiftet april/mai og september/oktober.

Videre ber styret om at alle oppbevarer søppelet sitt inne i egen leilighet til det blir fraktet dit det skal slik at det ikke blir søppellukt i oppgangen. Spesielt henstiller vi til dere som har uteplass i gårdsrommet om IKKE å sette søppelposer utenfor verandadøra da dette tiltrekker seg rotter, kråker etc.