Farlig avfall & EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall)

Innsamlingsbil fra Renholdsetaten
Hver vår og høst kommer en innsamlingsbil fra Renholdsetaten til Kværnerbyen for å samle inn farlig avfall. Bilen står her bare en kort stund og du må selv levere avfallet på bilen.Du har ogå mulighet til å levere avfall til den mobile gjenbruksstasjonen som besøker Kværnerbyen hver tirsdags ettermiddag - eget menypunkt/ Gjenbruksstasjonen på Ryen.