Glass og metallemballasje

Glassflasker, glass og hermetikkbokser og rengjort aluminiumsfolie skal kastes i returpunktet for glass- og metallavfall som står i søppelrommene eller ved bussholdeplassen under motorveibrua.

Gjør oppmerksom på at porselen og keramikk IKKE skal kastes i returpunktet! Dette skal leveres til gjenbruksstasjonen når den er på besøk i Kværnerbyen.

Vær snill og IKKE sett fra deg avfall på gulvet ved containerne i søppelrommet, søppelbilen tar IKKE med seg det som settes ved siden av containerne!