Mobil gjenbruksstasjon


 

Bydel Gamle Oslo gikk høsten 2015 til anskaffelse av en mobil gjenbruksstasjon og Kværnerbyen er et av stoppene på bilens rute.

Hver tirsdag mellom kl 18:00 og 19:30 finner du gjenbruksstasjonen parkert utenfor KIWI.

Følgende kan leverer på gjenbruksstasjonen:

• Klær og tekstiler

• Små gjenstander til ombruk

• Metall

• Trevirke, maks 1 meter i lengde

• Keramikk og porselen

• Papir, papp og kartong

• Batterier, lysstoffrør og lyspære

• Farlig avfall

• Små elektriske apparater (fra størrelsen til en tv, og mindre enheter)

• Plastprodukter

• Isopor

• Brennbart

Stasjonen tar ikke imot hageavfall, gips eller impregnert trevirke.

Alt avfall skal gjenvinnes, brukes på nytt eller behandles på en miljøriktig måte og til gjenbruksstasjonen kan du levere alt du ikke kan kildesortere hjemme, begrenset til det du klarer å bære med deg.

Det er fri levering for privatkunder.