Møbler, hvitevarer e.l

Møbler, hvitevarer e.l skal ikke kastes i søppelcontainer eller settes på gulvet i søppelrommet. Det skal heller ikke settes i fellesområdet i bodarealene!

Slikt avfall må du selv frakte til en av Oslos to gjenbruksstasjoner:

  • Haraldrud gjenbruksstasjon, Haraldrudvn 18, innkjøring Brobekkvn 87

  • Grønmo gjenbruksstasjon, Sørlivn

Felles kontaktinfo: Tlf: 02 180 - åpningstid: Mandag-fredag: 07.30-19.30, lørdag: 09.00-14.30. På gjenbruksstasjonene kan du gratis levere maks 2 hvitvarer eller 2 1/2 m3 pr. husstand.

Skal du kjøpe nye hvitevarer?
Gjør oppmerksom på at leverandøren har plikt til å ta med utrangerte hvitevarer i retur. Retur må avtales ved bestilling av nye hvitevarer.

Et annet tilbud når du skal kaste mindre mengder av avfall som ikke kan kildesorteres er bydel Gamle Oslos mobile gjenbruksstasjonen - se eget punkt.