Andelseier, hvilke regler gjelder i ett borettslag?

Som andelseier eier du en andel som gir borett i borettslaget. Lov om borettslag regulerer avtalen mellom andelseier og borettslaget. 

Bruk av leiligheten reguleres i borettslagsloven kapittel 5, del III - "Andelseigarens bruk, vedlikehald o.a'" og i borettslagets vedtekter og husordensregler. 
I loven finner du bestemmelser for bruk (§ 5-11), ansvar for vedlikehold av leiligheten (§ 5-12) og erstatningsansvar ved eventuelle skade på annens eiendom som følge av for eksempel manglende vedlikehold eller endringer skjedd i leilighet (§§ 5-13 til 5-16). 

Salg
Alle nye andelseier - også når leiligheten selges innen nær familie - skal godkjennes av styret i borettslaget før ny eier kan ta leiligheten i bruk.

Borettslagslovens kapittel 4. "Andelseigarar, overgang av andelar m.m." gir en oversikt over hvem som kan kjøpe andeler i borettslaget. De fleste typer salg, bortsett fra salg til ektemake eller barn, utløser forkjøpsrett, jamfør § 4-12 i borettslagsloven.  

Eiendomsmegleren som forestår salget for deg skal sende søknad om godkjenning av ny andelseier til OBOS.