Dørtelefon - endring av navn

Hver leilighet er levert med anlegget bestående av:

Ved oppgangsdør:
Tablå for kommunikasjon mellom leilighet og ute. Tablået er et kodetastatur med integrert adresseliste. Er leilighetens nummer kjent tastes dette, hvis koden er ukjent, velges navn fra den elektroniske adresselisten. Når kontakt med leilighet er oppnådd kobles det opp til taleoverføring.

I leilighet:
Svarapparat er plassert ved inngangsdøren i leiligheten. For å åpne oppgangsdør trykk på åpnerknappen på svarapparatet. Åpnerknappen er aktiv fra dørtelefonens oppkall til samtalen avsluttes.

Endring av navn i dørtablået (navnoversikten ved ringeklokka ved inngangsdøra) gjøres av styret. Det er begrenset antall tegn i tablået så bare andelseiers etternavn og forbokstaven i fornavn vil bli lagt inn. Der hvor det er par med to etternavn kan begges navn legges inn hvis tilstrekkelig plass. Ønskes dette må det oppgis særskilt.

Send en mail til styrets mailadresse med leilighetsnummer og ønsket navn - eller legg en lapp merket i styrets postkasse.