Energimerking av bolig

Skal du leie ut - eller selge boligen din - skal det fra 1. juli 2010 foreligge en ferdigfylt energiattest. Hvis energiattest ikke foreligger når du skal selge leiligheten din kan kjøper få laget en på din regning.

Energimerking skal øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen mer energieffektiv. Energiattesten består av et energimerke som viser leilighetens energistandard.

Energimerkingen skjer på www.energimerking.no ved at du legger inn opplysninger om boligen i en "selvangivelse". For å energimerke leiligheten din trenger du opplysninger som fremgikk av prosjektet som forelå da leiligheten var ny. Fra utbygger OBOS Kværnerbyen AS har vi fått følgende opplysninger om leilighetene i Turbinen borettslag:

1. Borettslaget er IKKE bygget etter forskriftene av 2007

2. Type merke vil variere i forhold til hvor i bygget leiligheten ligger. Topp- og bunnleiligheter, samt hjørneleiligheter vil få et merke som ligger lavere på skalaen enn leiligheter som ligger inne i bygningskroppen.

F.eks vil en hjørneleilighet i 1. etasje få merke D, mens leiligheter inne i bygningskroppen vil få en C.

For å registrere boligen din trenger du også følgende opplysninger:

A. Bolignummer 

B. Andelsnummer: Dette finner du blant annet i skjema 'Overføring av hjemmel til andel i borettslag'

C. Adresse

D. Borettslagets organisasjonsnummer (kontakt styret) og g.nr 236 bnr 40

E. Forbruk av strøm

F. Forbruk av fjernvarme