Forsikring

Den enkelte beboer må selv sørge for å tegne forsikring som dekker eget innbo og løsøre, da borettslagets forsikring ikke dekker andelseier/beboers tap ved eventuell brann eller vannskade.

Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret hos If Skadeforsikring. Forsikring dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon, samt bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier.

Oppstår det skade i leiligheten sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig, prøv videre å kartlegge hva som er årsak til skaden. Er flere leiligheter berørt, innhent kontaktopplysninger for de berørte andelseierne og opplys om berørte partner ved henvelsen til forsikringsselskapet - og husk å varsle styret!

Skal borettslagets forsikring benyttes, må skaden straks meldes til:

Forsikringsavdelingen i OBOS, tlf 2286 5500 - faks 2286 5704 - mail: forsikring@obos.no.

Borettslagets selskapsnummer hos OBOS Forvaltning og polisenr må oppgis ved henvendelse til forsikringsavdelingen:

Polisenr: 56553921 - Selskapsnr 0641 Turbinen borettslag

Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av forsikringsavdelingen i OBOS.

Forsikringsavdelingen i OBOS melder skaden til borettslagets forsikringsselskap, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet.

Alle typer skader, som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, har en egenandel og selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom styret i borettslaget vedtar dette.