Grill på balkonger og terrasser


Kullgrill - er IKKE tillatt på takterrasse, balkonger og uteområder tilknyttet leilighetene.

Elektrisk grill – er påbudt på de innelukkede balkongene i 1. og 2. etasje (terrasser/balkonger som er trukket inn i bygningskroppen)

Gassgrill - kan benyttes på åpne terrasser/balkonger. Sett deg nøye inn i reglene under FØR du går til innkjøp av gassgrill.

Gassvettreglene

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har sammen med gasselskapene utarbeidet grunnleggende regler for bruk av gass.

1. Studer monterings- og bruksanvisning nøye før apparat og anlegg tas i bruk. Spør forhandleren dersom det er noe du er i tvil om.

2. Propanbeholdere må aldri plasseres under terrengnivå, for eksempel i kjellerrom. Husk at propan i gassform er tyngre enn luft.

3. Propanbeholdere skal alltid stå oppreist - og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme.

4. Vær på vakt mot propanlekkasjer. Gass som lekker ut kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig og kan antennes av for eksempel åpen ild, glødende tobakk eller elektrisk gnist. Finn eventuelle lekkasje snarest mulig ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når gasstrykket settes på vil såpebobler danne seg på lekkasjestedet.

5. Bruk kun slanger for LPG/propan. Sprukne eller defekte slanger må skiftes straks. Største lovlige slangelengde er 1,5 meter. Bruk slangeklemmer.

6. Hold alltid en tent fyrstikk klar når apparatkranen åpnes. Steng for gassen ved beholderen når anlegget ikke er i bruk, og husk å koble fra regulatoren når du er ferdig med å grille.

7. Steng for gassen ved beholderen og bring om mulig beholderen til et trygt sted dersom det oppstår brann.

8. Hold alltid apparat og beholder i god stand, men prøv ikke selv å reparere skader eller defekter som oppstår. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling av apparat og anlegg med jevne mellomrom.