HMS: Alle beboeres ansvar

I følge pålegg fra offentlige myndigheter skal alle borettslag utarbeide rutiner for oppfølging av HMS-arbeidet, rutiner som gjelder både borettslaget og andelseiers leilighet.

Styret ønsker at bomiljøet i Turbinen-kvartalet skal være trivelig og sikkert for alle, og at vi sammen skal ta vare på borettslagets bygninger og materiell. Videre ønsker styret at valg av produkter og tjenester ikke skal skade beboerne eller belaster det ytre miljøet.
Styrets mål skal nås gjennom stadige forbedringer og systematisk arbeid med HMS, ett arbeid som på sikt skal gi bedre driftsikkerhet og lønnsomhet.

Vår HMS-perm med tilhørende rutiner var ferdig i oktober 2010, og i tillegg til de generelle rutinene ble det også utarbeidet en branninstruks og et "egenmeldingsskjema" som ble sendt ut til alle beboere, instruks og "egenmeldingsskjema" er også en del av velkomstmappa som gis ut til alle nye beboere i borettslaget. 

Styret gjør oppmerksom på at alle beboere er pliktig å gjøre seg kjent med innholdet i branninstruksen og instruksen bør være lett tilgjengelig.

Branninstruks

Egenmelding

Styrets HMS-rutiner
HMS-ansvarlig går med 4-6 ukers mellomrom HMS-runde i borettslagets fellesområder, videre gås det "vernerunde" med styreleder for å sjekke de sentrale HMS-handlingene i borettslaget ved årsskiftet.

Som nevnt over er det i borettslagets HMS-arbeid også innarbeidet rutiner for beboerne og ved hvert årsskifte sender styret ut en ”egenmelding” for sjekk av punkter i den enkeltes leilighet. 

Har du spørsmål relatert til HMS send en mail til styret merket HMS eller legg en beskjed i styrets postkasse. Ansvarlig for HMS i borettslaget er oppgitt i oversikten over styrets sammensetning på siste side i borettslagets informasjonsavis "TURBINposten".

Brann-/røykdetektor
Det er montert en til to optiske detektorer avhengig av leilighetens størrelse som vil varsle om eventuelle branntiløp i leiligheten. Detektoren er koblet til strømnettet og er ikke utstyrt med batteri. Leilighetene i 1. etasje er i tillegg utstyrt med sprinkleranlegg.

DETEKTORENE MÅ IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET DEKKES TIL ELLER KOBLES FRA

Utkobling av detektoren fører til "falsk" brannmelding og feilmeldinger på tablåene ved inngangsdørene.

Brannslukningsutstyr
Husbrannslange med egen stoppekran er installert i kjøkkenbenk. Sørg for at kran og slange alltid er tilgjengelig. Beboer skal gjøre seg kjent med plassering og bruk av slangen. Slangen bør testes jevnlig ved å rulle ut slangen og skru på vannet.

Bruksanvisning ved brann:

A. Løft slangen av veggfestet

B. Åpne ventil for vanntilførsel

C. Frigjør strålerøret i sentrum av rullen

D. Åpne strålerøret og rett strålen mot flammenes kjerne

Etter bruk skal slangen trykkavlastes og ventil og strålerør skal stenges.

Propangass er ikke tillatt oppbevart i leilighet eller bod.