Endret: 30 okt 2016     Opprettet: 14 jul 2014

HMS: Brannalarm - generell informasjon

Brannvarslingssystemet i Turbinen-kvartalet er et fellesanlegg og en brannvarslings-sentral med display er plassert ved hovedinngangen i hver blokk.

Anlegget er ikke koblet opp mot brannvesenet så blir det oppdaget brann må denne meldes manuelt til brannvesenet.

Borettslaget ved styret har ansvar for drift, vedlikehold og kontroll av alle branntekniske installasjoner i Turbinvn 7 - 9 - 11 - 13.

Videre er det styrets ansvar å påse at at følgende til en hver tid er i orden:

* rømingsveiene er ryddige og tilgjengelige

* dører til trapperom og sluser i kjeller fungerer tilfredsstillende og i forhold til FDV dokumentasjonen, dørene skal kontrolleres og testes

* ledesystem, røykluker og trykksettingsanlegg

* brannalarmanlegg

* slokkeutstyr i fellesrom

Branncelle
Hver leilighet er en egen branncelle som skal motstå brann i 60 minutter. I tillegg er garasje, sluser, lukkede trapperom, tekniske rom, felles bodareal og avfallsrom egne brannceller. Underetasjen (garasje, bodområder m.m.) er delt opp i ulike brannseksjoner med tilhørende brannslukningsutstyr.

Anlegget har sentral strømforsyning til alle detektorer, slik at disse ikke trenger batteri. Det er montert en til to optiske detektorer i hver leilighet, avhengig av leilighetens størrelse. Enkelte leiligheter i 1. etasje er utstyrt med sprinkleranlegg.

NB! Detektorene og sprinklerne i leiligheten må ikke under noen omstendighet tildekkes, løsnes eller fjernes da dette kan utløse brannalarmen. Det må heller ikke henges noe i sprinklerne.

Branntilløp i en leilighet, i for eksempel Turbinveien 13, blir bare varslet i den blokka hvor leiligheten ligger, mens displayet i alle inngangspartier vil vise ett varsel om hendelsen i leiligheten i nr 13.

Branntilløp i bodområdene i kjeller eller i garasjeanlegg vil utløse brannalarmene i hele Turbinen-kvartalet, dette fordi en brann i disse områdene kan spre seg til alle blokkene i Turbinen.

Rømning
Blokkene er utstyrt med trapperom Tr3, som er høyeste sikkerhetsnivå i norsk regelverk, det vil si at alle trapperom trykksettes når brannalarmen går, slik at eventuell røyk ikke skal komme ut i trappene som er bygningenes rømningsvei. Det er montert rømningsvei-lamper på hver respos i alle trapper.

Alle beboere har ansvar for at det ikke oppbevares/lagres noe i rømningsveiene.

I trappeoppganger og ved alle utganger er det montert manuelle meldere - "rød boks" for igangsetting av brannalarmanlegget.

Håndslukningsapparat er plassert i garasjeanlegg, bodområde og i tekniske rom. Det er lede- og markeringslys i fellesarealer og alle tekniske rom.

AVSTILLING AV BRANN- ELLER FEILVARSLING SKAL KUN UTFØRES AV INSTRUERT PERSONELL.