HMS: Brannvern - generell informasjon

Borettslaget ved styret har ansvar for drift, vedlikehold og kontroll av alle branntekniske installasjoner i Turbinvn 7 - 9 - 11 - 13.

Videre er det styrets ansvar å påse at at følgende til en hver tid er i orden:

* rømingsveiene er ryddige og tilgjengelige

* dører til trapperom og sluser i kjeller fungerer tilfredsstillende og i forhold til FDV dokumentasjonen, dørene skal kontrolleres og testes

* ledesystem, røykluker og trykksettingsanlegg

* brannalarmanlegg

* slokkeutstyr i fellesrom

Brannvarslingssystemmet i Turbinen-kvartalet er felles og en brannvarslings-sentral med display er plassert ved hovedinngangen i hver blokk. Tablået skal KUN avstilles av styrets representanter.

Branntilløp i en leilighet, i for eksempel Turbinveien 13, blir bare varslet i den blokka hvor leiligheten ligger, mens displayet i alle inngangspartier vil vise ett varsel om hendelsen i leiligheten i nr 13.

Branntilløp i bodområdene i kjeller eller i garasjeanlegg vil utløse brannalarmene i hele Turbinen-kvartalet, dette fordi en brann i disse områdene kan spre seg til alle blokkene i Turbinen.

Branncelle
Hver leilighet er en egen branncelle som skal motstå brann i 60 minutter. I tillegg er garasje, sluser, lukkede trapperom, tekniske rom, felles bodareal og avfallsrom egne brannceller. Underetasjen (garasje, bodområder m.m.) er delt opp i ulike brannseksjoner med tilhørende brannslukningsutstyr. Håndslukningsapparat er plassert i garasjeanlegg, bodområde og i tekniske rom. Det er lede- og markeringslys i fellesarealer og alle tekniske rom.

Rømning
Blokkene er utstyrt med trapperom Tr3, som er høyeste sikkerhetsnivå i norsk regelverk, det vil si at alle trapperom trykksettes når brannalarmen går, slik at eventuell røyk ikke skal komme ut i trappene som er bygningenes rømningsvei.

Det er montert rømningsvei-lamper på hver respos i alle trapper.

Alle beboere har ansvar for at det ikke oppbevares/lagres noe i rømningsveiene.

Manuell brannmelder - "rød boks" er montert i trappeoppganger og ved alle utganger.