Oppslagstavle i inngangspartiet

Viktige meldinger fra styret og informasjon fra utbyggerne i Kværnerbyen blir hengt opp her.

Beboerne kan også henge opp oppslag på tavlene. Private oppslag skal være datert, oppslag uten dato vil bli fjernet umiddelbart. Beskjeder eldre enn 14 dager blir fjernet.

Reklame skal ikke henges opp på tavlene.