Parabolantenner - og andre antenner

I følge §  6 i borettslagets husordensregler skal det søkes om tillatelse til oppsetting av alle typer antenner på blokkenes fasade.

Styret kan kreve at ulovlig oppsatt antenne fjernes for andelseers regning.