Endret: 30 okt 2016     Opprettet: 22 apr 2015

Radiatorer = "fordelerskap" for vannforsyning

Hver leilighet har et eget varmeanlegg bestående av en "radiatorkrets" som er fysisk skilt fra borettslagets felles distribusjonsnett. De delene av varmeanlegget som er innenfor leilighetens fire vegger er det andelseiers ansvar å vedlikeholde, det som ligger INNE i veggen er borettslagets ansvar.

Koblingspunktet mellom borettslagets felles anlegg og anlegget i den enkelte leilighet er et "fordeler"-skap hvor det er en "kran" for inntak av varmt vann fra fjernvaremeanlegget og en "vannfordeler" som fordeler varmt vann til radiatorene i leiligheten. "Vannfordeleren" er påmontert en automatiske ventil som skal slipp ut luftbobler som befinner seg i systemet. Videre fines det i skapet en hovedventil som stopper vannet som sirkulerer i raditorene og en ventil for returvann til borettslagets fjernvarmeanlegg.

"Fordelerskapet", som befinner seg bak en luke i veggen, har ingen fast plass i leilighetene. Du kan finne det på gangen, i boden, i bakveggen på kleskapet i gangen hvis du har det eller i "walk-in-garderoben" på soveværelse der dette finnes.

Skapene skal til en hver tid være lett tilgjengelige så påse at de ikke er bygget inn eller dekket til med "rusk og rask".

Nøkkel til skapet ble utlevert fra OBOS da leiligheten var ny.

Oppdager du fuktighet eller eller rennende vann gi beskjed til styret umiddelbart!