Takterrassen i Turbinvn 7

Alle beboere i Turbinen borettslag har adgang til vår felles takterrasse i 7. etasje i Turbinvn 7.

Hvordan kommer jeg opp til takterrrassen?
Bruke i inngangsdøra fra gårdsrommet (i hjørnet ved vindeltrappa) - se bilde under . For å låse opp døra bruker du nøkkelen til inngangsdøra i blokka der du bor. Ta heisen opp i 7. etasje og gå til høyre, døra ut til terrassen er ikke låst.


For at bruk av takterassen skal være hyggelig for både besøkende og naboene rundt takterassen må disse reglene følges. 

 

REGLEMENT FOR FELLES TAKTERRASSE

1) Kun beboere i Turbinen borettslag med gjester har adgang til takterrassen

2) Barn under 14 år har kun adgang til takterrassen i følge med foresatte

3) Terrassen kan benyttes til kl 21.00 (kl 22.00 fredag - lørdag) - nyttårsaften til kl 00.30. Det må tas hensyn til at det bor folk på alle kanter som har krav på ro og privatliv. Brukerne av terrassen må ta hensyn til naboene og påse at lydnivået ikke er sjenerende. Bord og stoler skal ikke settes langs rekkverket mot vannspeilet eller tilstøtende leilighet.

4) Andelseier er personlig ansvarlig for at retningslinjene overholdes i leieperioden. Brudd på retningslinjene kan medføre nektelse av fremtidig bruk av terrassen, krav om at andelseier besørger opprydning, samt eventuelt erstatningsansvar for forvoldt skade.

5) Grilling på takterrassen er forbudt. Bruk av åpen ild og fyrverkeri er forbudt. 

6) Avfall skal fjernes av den enkelte bruker. Sigarettstumper/aske eller annet avfall skal ikke kastes over rekkverket eller på gulvet. Husk brannfaren!

7) Borettslagets styre kan stenge terrassen helt eller delvis i perioder ved brudd på reglementet.

8) Terrassen skal forlates ryddig og i samme stand som da man kom. Eventuelle skader/hærverk meldes styret snarest. Brukeren vil bli stilt økonomisk ansvarlig for disse.

9) Utleie - Terrassen kan leies av andelseiere/beboere i Turbinen Borettslag, ta kontakt med styret for mer informasjon.

Brudd på reglementet for takterrassen er det samme som brudd på husordensreglene.


UTLEIE – TERRASSEN KAN LEIES AV BEBOERNE I TURBINEN BORETTSLAG
Ønsker man å disponere terrassen alene kan den kan leies alle dager unntatt 17. mai og 31. desember. Søknad om leie sendes til styret@turbin1.no, eventuelt leveres i styrets postkasse ved innkjøringen til Turbinen parkeringshus mellom Turbinvn 11 og 13, minimum 14 dager før terrassen ønskes leidd. 

Tidsrom for utleie er fra kl. 12.00 til normal stengetid. Dette innebærer at arragemantet må være avsluttet og terrassen ferdig ryddet før gitt tidspunkt. Det skal være helt stille fra normal stengetid. Man har i leieperioden enerett til terrassen. Leietaker kan fritt benytte innkjøpte utemøbler og lignende. Leietaker er ansvarlig for skader på disse og terrassen for øvrig. 

Minimum leieprisen er kr 300,-. Leies terrassen utover 3 timer er leien kr 100,- pr time. Innbetaling skal skje kontant til styret 1 uke i forveien. Innbetalt beløp refunderes ikke.

Styret kan forandre leievilkårene ved behov.