Vedlikehold: Bad & kjøkken

Alle arbeider på rørnettet skal utføres av autorisert rørlegger.

Opphenging av baderomsutstyr
det MÅ ikke borres i baderomsveggene p.g.a fare for å borre i vannførende rør og elektriske kabler som ligger skjult i veggene. Dette gjelder også vegger i tilstøtende rom.

Baderomsgulv/-vegger rengjøres med alkalisk rengjøringsmiddel og vann. Fugene rengjøres med klorholdig rengjøringsmiddel og skyldes godt med vann etterpå.

Sluk må rengjøres hyppig, minimum 1 gang i kvartalet. Sluket rengjøres ved å ta opp risten i gulvet, ta ut "innsatsen" og rense sluket og innsats for såpe-/hårrester m.m.

Fuktstyrt baderomsventil i tak - alle løse deler i ventilen må rengjøres jevnlig for å sikre god gjennomlufting i baderommet - bruksanvisning som viser hvordan du demonterer ventilen finner du her

Dusjhode/-slange bør rengjøres minimum 1 gang pr måned ved at du skrur varmtvannskranen i dusjbatteriet helt opp og lar vannet renne fritt i minimum 15 minutter. I tillegg bør dusjslange og -hode demonteres og desinfiseres med Klorin 2-3 ganger i året. Bruk 2 korker Klorin til 10 liter vann og sørg for at hele dusjslangen/-hodet blir fylt med klorblandingen og la det stå i 30 minutter. Spyl ut klorrester og løsnet slam før bruk.

Legionella -bakterien trives i det stillestående vannet og de ørsmå vanndråpene som dannes i dusjanlegg. Bakteriene som pustes inn kan i verste fall gi legionærsykdom, en alvorlig lungebetennelse. Sykdommen er ikke særlig kjent i Norge, og utbruddene som har vært har vært knyttet til smitte fra kjøletårn og offentlige boblebad, men også norske dusjhoder kan inneholde den farlige bakterien og det er derfor viktig å rengjøre dusjhodet regelmessig.

Her kan du laste ned brosjyre fra Folkehelseinstituttet om Legionella

Vannlåser (både i benk på bad og på kjøkken) renses for urenheter ved å skru av nedre del av vannlåsen og tømme denne for avfall. Når vannlåsen er montert igjen fylles den opp med vann. Dersom vannlås eller avløpsrørene skulle bli tette ta kontakt med rørlegger for utbedring.

Ønsker du å prøve kjemikalierens bruk kun flytende produkter, f.eks. Mudin som fås kjøpt hos rørlegger, som ikke skader røropplegget.

Rørnett for varmt og kaldt forbruksvann: Oppvarming av varmt vann skjer sentralt fra fellesanlegg i fjernvarmesentralen. Varmtvannet distribueres via rør i garasjetaket til teknisk rom hvor vannet fordeles via vannledninger i egne sjakter til fordelerskap for tappevann i den enkelte leilighet. Skapet er tilgjengelig i taket over dusjkabinett.

Hver leilighet har måler for forbruk av varmtvann plassert i målerskap ved heis. Styret avleser forbruket ved årsskiftet. Andelseier har ansvar for å utføre visuelt ettersyn av vannledninger og koblingsdeler i egen leilighet. Oppdages lekkasjer skal rørlegger kontaktes omgående - og styret underrettes.

Avstengningsventiler for vanntilførsel til den enkelte leilighet finner du i fordelerskapet ved heis. Ventilen er merket med leilighetsnummer. Det er viktig at den enkelte andelseier vet hvor disse kranene befinner seg for å kunne begrense skader ved en eventuell lekkasje. Ved lenger fravær anbefales det at stoppekranene for varmt og kaldt forbruksvann stenges. Bruk OLU-nøkkel for å få tilgang til fordelerskap.

Blandebatteriet på kjøkkenbenk er av typen ettgrepsarmatur med keramiske tetninger. Batteriet er utstyrt med egen 'minikran' som stenger for vannforsyning til oppvaskmaskin. Er oppvaskmaskin installert skal kranen være avstengt når maskinen ikke benyttes.

Utløpssilen i armaturet bør renses for partikler, hyppighet avhengig av vannets kvalitet. Benytt en skiftenøkkel til å skru løs silen og skyll silen under rennende vann. Sett silen tilbake på plass og skru til med skiftenøkkelen. Dersom betjeningen er treg kan det være behov for smøring med armaturfett eller utskifting av slitedeler i batteriets innvendige mekanisme. Benytt autorisert rørlegger ved service, reparasjoner eller bytte.

Oppvaskmaskin kobles til eksisterende røropplegg og arbeidet skal utføres av autorisert rørlegger.

Brannslange er montert i kjøkkenbenken. Slangen har egen avstengningskran hvor hendelen peker med rørene når den er åpen og på tvers av rørene når den er stengt. Stoppekranen skal være stengt når slangen ikke brukes.