Vedlikehold: Balkongdør & terrasse

Balkonggulv av betong må IKKE dekkes av f.eks. heldekkende 'gress' eller males med f.eks. epoxymaling da dette kan skade betongen.

Tremmegulvet på uteplassene i leilighetene i 2. etasje mot gårdsrommet og i 8. etasje må behandles med olje hver vår. Gulv som blir ødelagt på grunn av manglende vedlikehold er andelseiers ansvar.

Utvendige vegger - også trevegger på terrasser - vedlikehold her samordnes av borettslaget

Verandadør
Opplever du at døra er vanskelig å lukke/åpne?

Døra er utstyrt med to ”skinner”; en ”skinne” på toppen av døra og en inne i dørbladet, begge må smøres en gang i året for at døra ikke skal bli ”treg”. For å få smørt ”skinnen” inne i dørbladet må du smøre de tre hakene som kommer fram når døra ”låses” i åpen stilling.