31 mai 2017

Tunnelarbeid som påvirker avkjørsel fra E6 mot Kværnerbyen